Trà Vinh ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản

Nông nghiệp Trà Vinh – Một năm vượt khó Nông nghiệp Trà Vinh – Một năm vượt khó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, các chương trình, hoạt động hỗ trợ được tỉnh tập trung giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến hàng nông sản trong tỉnh…

Nông nghiệp Trà Vinh – Một năm vượt khó
Nông nghiệp Trà Vinh – Một năm vượt khó

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, các chương trình, hoạt động hỗ trợ được tỉnh tập trung giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến hàng nông sản trong tỉnh về điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các sở, ngành chuyên môn của tỉnh, như: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã, được giao trách nhiệm phối hợp cùng các địa phương trong tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ tài sản trí tuệ, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tháo gỡ kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tạo lợi thế cạnh tranh và ổn định đầu ra cho sản phẩm hàng hóa.

Hiện nay, tỉnh Trà Vinh có hơn 6.500 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến hàng nông sản, đạt tổng giá trị sản xuất khoảng 3.200 tỷ đồng/năm. Tỉnh có hơn 15.800 cơ sở, hộ hoạt động sản xuất lĩnh vực ngành nghề nông thôn, giải quyết việc làm khoảng 36.383 lao động và 13 làng nghề truyền thống với 4.397 hộ sản xuất, đạt tổng doanh thu khoảng hơn 770 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho trên 10.100 lao động.

maygatrdka-wtmg-14-00-46-536-1645152538.jpeg

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện, tuy số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh có nhiều, nhưng hầu hết có năng lực và quy mô sản xuất nhỏ. Bình quân mỗi năm, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến nông sản chỉ tiêu thụ khoảng 25% sản lượng nông sản được làm ra của tỉnh. Tổng giá trị sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến chỉ đóng góp hơn 5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm của tỉnh.

Vì vậy, UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo tăng cường thực hiện các chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nâng cao năng lực và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Cùng với hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ tài sản trí tuệ, quảng bá sản phẩm, tỉnh triển khai các chương trình ưu đãi, đề án hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở chế biến ứng dụng máy móc vào sản xuất, đổi mới công nghệ, bao bì, kiểu dáng sản phẩm,…

Năm 2021, tỉnh đã đầu tư thực hiện 39 đề án hỗ trợ các cơ sở chế biến ứng dụng máy móc, đổi mới công nghệ tạo điều kiện cho 185 lượt sản phẩm nâng cao chất lượng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia./.

Bạn đang xem bài viết: Trà Vinh ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts