Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Hội thảo về dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận”

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ THẢ TRÊN VÙNG ĐẤT EASUP, TỈNH ĐẮK LẮK HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ THẢ TRÊN VÙNG ĐẤT EASUP, TỈNH ĐẮK LẮK Qua gần 4 năm thực hiện, dự án đã xây dựng được 3 mô hình (mô hình bò thuần hướng thịt; mô hình…

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ THẢ TRÊN VÙNG ĐẤT EASUP, TỈNH ĐẮK LẮK
HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ THẢ TRÊN VÙNG ĐẤT EASUP, TỈNH ĐẮK LẮK

Qua gần 4 năm thực hiện, dự án đã xây dựng được 3 mô hình (mô hình bò thuần hướng thịt; mô hình bò lai hướng thịt; mô hình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến thức ăn cho bò); tiếp nhận và làm chủ 4 quy trình (quy trình chăn nuôi bò thuần hướng thịt; quy trình chăn nuôi bò lai hướng thịt; quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ VA06 làm thức ăn cho bò; quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ Sả lá lớn làm thức ăn cho bò); đào tạo được 6 kỹ thuật viên làm chủ quy trình công nghệ. Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho 200 lượt nông dân và 120 người tham quan, hội thảo về kỹ thuật chăn nuôi bò, trồng và chế biến thức ăn, liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm. Qua đánh giá, hiệu quả kinh tế của các hộ tham gia dự án tăng từ 10-30% so với chăn nuôi truyền thống.

Anh Nguyễn Trí Nhân, xã An Hải (Ninh Phước) chăn nuôi bò hướng thịt.

Thông qua hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận, chia sẻ đến cơ quan chức năng về thực trạng chăn nuôi nói chung và chăn nuôi bò nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi bò theo hướng an toàn sinh học, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng trong chăn nuôi bò hướng thịt trong thời gian đến tại các đại phương trong tỉnh.

Cơ Nguyên

Bạn đang xem bài viết: Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Hội thảo về dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận”. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts