Xuất cấp hạt giống cây trồng cho 4 tỉnh

Cách gieo trồng những luong hạt giống cây hoa ly vàng hiệu quả nhất Cách gieo trồng những luong hạt giống cây hoa ly vàng hiệu quả nhất Xuất cấp hạt giống cây trồng cho 4 tỉnh Thứ bảy, 23/11/2019 09:44 (GMT+7) (ĐCSVN) – Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và…

Cách gieo trồng những luong hạt giống cây hoa ly vàng hiệu quả nhất
Cách gieo trồng những luong hạt giống cây hoa ly vàng hiệu quả nhất

Xuất cấp hạt giống cây trồng cho 4 tỉnh

Thứ bảy, 23/11/2019 09:44 (GMT+7)

(ĐCSVN) – Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 895 tấn hạt giống lúa, 133 tấn hạt giống ngô và 29 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 4 tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa gieo trồng vụ Đông 2019 và vụ Đông Xuân 2019 – 2020.

left
center
right
del
Xuất cấp hạt giống cây trồng cho 4 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 4 tỉnh.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 895 tấn hạt giống lúa, 133 tấn hạt giống ngô và 29 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 4 tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa gieo trồng vụ Đông 2019 và vụ Đông Xuân 2019 – 2020.

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị được xuất cấp 395 tấn hạt giống lúa, 26 tấn hạt giống ngô và 6,6 tấn hạt giống rau; tỉnh Quảng Bình 50 tấn hạt giống lúa, 7 tấn hạt giống ngô và 4 tấn hạt giống rau; tỉnh Hà Tĩnh 350 tấn hạt giống lúa, 10 tấn hạt giống ngô và 3,4 tấn hạt giống rau; tỉnh Thanh Hóa 100 tấn hạt giống lúa, 90 tấn hạt giống ngô và 15 tấn hạt giống rau.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

UBND 4 tỉnh trên tiếp nhận và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên theo đúng quy định.

Mạnh Hùng

Bạn đang xem bài viết: Xuất cấp hạt giống cây trồng cho 4 tỉnh. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts