Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Công an điều động Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh | VTC1 Bộ Công an điều động Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh | VTC1 (MPI) – Sáng ngày 29/6/2021, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Bộ Công an điều động Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh | VTC1
Bộ Công an điều động Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh | VTC1

(MPI) – Sáng ngày 29/6/2021, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo công bố kết quả Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020. Cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tiến hành vào thời điểm 01/7/2020 theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tổng cục Thống kê Dương Mạnh Hùng công bố kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Phát biểu tại buổi họp báo, Vụ trưởng Vụ thống kê Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tổng cục Thống kê Dương Mạnh Hùng cho biết, đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước nhằm là thu thập thông tin tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu về nông thôn, nông nghiệp trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Cung cấp thông tin thống kê phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, đáp ứng các nhu cầu khác về thông tin thống kê phân tích, dự báo tình hình nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Đồng thời,cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê về nông thôn, nông nghiệp và xây dựng dàn mẫu cho một số cuộc điều tra mẫu trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp. Trên cơ sở kết quả điều tra, Tổng cục Thống kê khái quát một số nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế – xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản những năm 2016-2020.

Theo kết quả điều tra, tại thời điểm ngày 01/7/2020 khu vực nông thôn cả nước có 8.297 xã với 66.206 thôn (ấp, bản). So với ngày 01/7/2016, giảm 681 xã và 13.692 thôn. Sự biến động số xã là kết quả thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn ban hành trong những năm 2016-2020. Số hộ và số nhân khẩu khu vực nông thôn có sự biến động khác biệt so với xu hướng thu hẹp về số xã, thôn. Tại thời điểm ngày 01/7/2020, khu vực nông thôn cả nước có 16.880,47 nghìn hộ dân cư với 62.885,27 nghìn nhân khẩu. Tính ra, trong 5 năm (2016-2020), khu vực nông thôn tăng 5,59% về số hộ và tăng 9,05% về số nhân khẩu.

Trong 5 năm 2016-2020 khu vực nông thôn đạt được nhiều thành tựu kinh tế – xã hội. Về kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và môi trường, khu vực nông thôn được tăng cường cả số lượng và chất lượng: mạng lưới cung cấp điện bao phủ hầu khắp khu vực nông thôn, vươn tới nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; hệ thống giao thông tiếp tục được xây dựng mới và nâng cấp, bảo đảm tính kết nối cao; hệ thống thủy nông được đầu tư kiên cố hóa, nâng cao năng lực tưới tiêu; hệ thống trường, lớp mầm non và giáo dục phổ thông được nâng cấp, chất lượng dạy và học nâng lên đáng kể; hệ thống thiết chế văn hóa được bổ sung hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng văn hóa và cập nhật thông tin của dân cư; hệ thống y tế được tăng cường cả về cơ sở vật chất và nhân lực; hạ tầng vệ sinh môi trường nông thôn có những mặt được cải thiện.

Về dịch vụ hỗ trợ kinh tế nông thôn và kinh tế phi nông nghiệp có bước phát triển mới: hệ thống tín dụng, ngân hàng đóng vai trò tích cực trong cung ứng vốn; mạng lưới khuyến nông được duy trì, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật tuyển chọn và chăm sóc cây trồng, vật nuôi; hoạt động thương mại, dịch vụ hỗ trợ sản xuất và phục vụ dân sinh phát triển đa dạng; cơ sở sản xuất công nghiệp hình thành và phát triển khá phổ biến; làng nghề được rà soát, quy hoạch lại, sản phẩm hàng hóa ngày càng phù hợp với nhu cầu thị trường; tỷ trọng kinh tế phi nông, lâm nghiệp và thủy sản trong cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục có xu hướng tăng.

Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vượt qua khó khăn về thiên tai và dịch bệnh, phát triển ổn định: hình thức sản xuất và quy mô sản xuất được cơ cấu lại phù hợp hơn với thực tiễn và yêu cầu phát triển; quy mô sản xuất của hộ được mở rộng, đặc biệt là quy mô trang trại; hợp tác xã được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động; số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, sản xuất nông sản hàng hóa có thêm năng lực mới; cơ giới hóa sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại được chú trọng.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, khu vực nông thôn nông nghiệp vẫn còn một số hạn chế như: khai thác tiềm năng, lợi thế và sử dụng nguồn lực chưa tạo được đột phá, hiệu quả thấp; sản xuất nhỏ vẫn phổ biến, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không cao; ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục.

Cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tiến hành vào thời điểm ngày 01/7/2020 đã hoàn thành, thực hiện đúng và đầy đủ mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra. Kết quả điều tra cho thấy bức tranh toàn cảnh về kinh tế – xã hội nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn nông thôn những năm 2016 – 2020 có nhiều điểm sáng, nhiều thành tựu nổi bật. Đó là kết cấu hạ tầng nông thôn, bao gồm: hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội và hạ tầng vệ sinh môi trường được bổ sung, hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu kinh tế nông thôn có sự chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao dần tỷ trọng các ngành phi nông lâm nghiệp và thủy sản.Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vượt qua khó khăn về thiên tai, dịch Covid-19 ở người, dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm để duy trì và phát triển sản xuất ổn định./.

Thanh Loan
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bạn đang xem bài viết: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts