Nông nghiệp Việt Nam: Nhìn lại 2016 để củng cố phát triển trong 2017

Những câu nói làm điên đảo MXH của táo quân 2016 | VTV24 Những câu nói làm điên đảo MXH của táo quân 2016 | VTV24 Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường, năm 2016, sản xuất nông, lâm và thủy sản phải đối mặt với nhiều…

Những câu nói làm điên đảo MXH của táo quân 2016 | VTV24
Những câu nói làm điên đảo MXH của táo quân 2016 | VTV24

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường, năm 2016, sản xuất nông, lâm và thủy sản phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, ngành NN&PTNT đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành và địa phương; sự chung sức, đồng hành và sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân trên cả nước và thông tin, tuyên truyền kịp thời của các cơ quan truyền thông. Đồng thời, ngành đã nỗ lực bám sát thực tiễn, chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới.

Mùa vàng bội thu (Ảnh: V.V.T)

áo cáo của ngành NN&PTNT cũng chỉ rõ, năm 2016, ngành nông nghiệp đã góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân và phát triển đất nước. Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với định hướng tái cơ cấu và thích ứng với biến đổi khí hậu; sản xuất được duy trì trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt; xuất khẩu tăng cao, tăng trưởng ngành được phục hồi. GDP toàn ngành đã tăng 1,2% so với năm 2015; giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tăng 1,44%, trong đó: Trồng trọt giảm 0,9%, chăn nuôi tăng 5,4%; lâm nghiệp tăng 6,17%; thuỷ sản tăng 2,91%. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 32,1 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm 2015; tiếp tục duy trì được 10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai rộng khắp, đạt mục tiêu đề ra; các nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Đến cuối năm 2016, cả nước có 2.235 xã đạt chuẩn nông thôn mới (hoàn thành mục tiêu có 25% số xã đạt chuẩn năm 2016).

Đặc biệt, năm 2016 được ngành nông nghiệp chọn là năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm. Tính đến nay, đã có 50 tỉnh, thành phố xây dựng thành công 444 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, sẽ được nhân rộng trong thời gian tới, tiêu biểu là TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai…

Bước sang năm 2017 – năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế – xã hội của quốc gia và Kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2016 – 2020, như khẳng định của tư lệnh ngành Nông nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, toàn ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện mục tiêu “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất; nâng cao khả năng cạnh tranh cao, thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường”. Phấn đấu năm 2017 tốc độ tăng trường ngành đạt khoảng 2,5 – 2,8%, giá trị sản xuất tăng 3-3,2%, kim ngạch xuất khẩu khoảng 32-32,5 tỷ USD; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%. Tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới từ 28 – 30%. Năm 2017, Bộ tiếp tục chọn là năm cao điểm hành động về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, ngành NN&PTNT vẫn còn một số hạn chế như: năng suất lao động còn thấp, thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều bất cập, các yếu tố đầu vào của ngành như phân bón, giống chưa được quản lý tốt, thương mại điện tử trong nông nghiệp chưa phát triển đáng kể, nhiều địa phương chưa quan tâm đến phát triển nông thôn mới. Nạn chặt phá rừng là vấn đề lớn, đe dọa sự phát triển của đất nước. Do đó, trong dịp năm mới 2017 này, toàn ngành NN&PTNT quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng đến giá trị xuất khẩu hơn là lượng xuất khẩu thô và chú ý đến vấn đề xây dựng thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý. Đáng chú ý là, toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu, tăng cường liên kết sản xuất trong nông nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, tiếp tục đầu tư hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn…

Bạn đang xem bài viết: Nông nghiệp Việt Nam: Nhìn lại 2016 để củng cố phát triển trong 2017. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts