Hạn mức giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình hiện nay như thế nào? Điều kiện để hộ gia đình được nhà nước giao đất nông nghiệp là gì?

Xây nhà trên Đất Nông Nghiệp: Có thể không? I Phạm Văn Nam Xây nhà trên Đất Nông Nghiệp: Có thể không? I Phạm Văn Nam Hạn mức giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình hiện nay như thế nào? Điều kiện để hộ gia đình được nhà nước giao đất nông nghiệp…

Xây nhà trên Đất Nông Nghiệp: Có thể không? I Phạm Văn Nam
Xây nhà trên Đất Nông Nghiệp: Có thể không? I Phạm Văn Nam

Hạn mức giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình hiện nay như thế nào? Điều kiện để hộ gia đình được nhà nước giao đất nông nghiệp là gì?

Điều kiện để hộ gia đình được nhà nước giao đất nông nghiệp để nuôi tôm là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 về căn cứ giao đất như sau:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ quy định trên gia đình anh/chị phải làm đơn xin giao đất trong đó phải thể hiện rõ nhu cầu sử dụng đất của gia đình anh/chị, đồng thời phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện nơi anh/chị muốn được giao đất. Trường hợp có đơn xin giao đất phù hợp, nhưng huyện không có kế hoạch giao đất thì cũng sẽ không được giao đất cho người dân sử dụng.

Hạn mức giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình hiện nay như thế nào?

Hạn mức giao đất nông nghiệp để nuôi tôm là bao nhiêu?

Về hạn mức giao đất nông nghiệp, anh/chị kiểm tra Điều 129 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

Điều 129. Hạn mức giao đất nông nghiệp

1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

2. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

3. Hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 30 héc ta đối với mỗi loại đất:

a) Đất rừng phòng hộ;

b) Đất rừng sản xuất.

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 héc ta.

5. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối không quá hạn mức giao đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

6. Hạn mức giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối thuộc vùng đệm của rừng đặc dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

7. Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ngoài xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng, nếu là đất được giao không thu tiền sử dụng đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của mỗi hộ gia đình, cá nhân.

Cơ quan quản lý đất đai nơi đã giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đó đăng ký hộ khẩu thường trú để tính hạn mức giao đất nông nghiệp.

8. Diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều này.

Chiếu theo quy định trên gia đình anh chị muốn được giao đất nông nghiệp để nuôi tôm ở Tiền Giang thì thuộc trường hợp đất được giao để nuôi trồng thủy sản tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, như vậy hạn mức đất được giao trong trường hợp này sẽ là không quá 03 héc ta anh/chị nhé.

Được nhà nước giao đất nông nghiệp để nuôi tôm thì hộ gia đình có phải đóng tiền không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này;

Như vậy theo quy định này gia đình anh nếu được nhà nước giao đất nông nghiệp để nuôi tôm trong hạn mức thì được xem là trực tiếp sản xuất nông nghiệp vì thế không phải đóng tiền sử dụng đất trong trường hợp này.


Ngô Diễm Quỳnh

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đất nông nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Nội dung quản lý cán bộ Ngân hàng Nhà nước gồm mấy nội dung chính? Thẩm quyền quản lý của Thống đốc NHNN?
  • Lễ phục của nam sĩ quan trực thuộc Cảnh sát biển Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?
  • Có áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người không có năng lực trách nhiệm hành chính không?
  • Trong thời gian tập sự mà người tập sự hành nghề Thừa phát lại được tuyển dụng công chức thì có bị chấm dứt tập sự?
  • Mẫu Tờ khai kỹ thuật mẫu giống cây trồng hiện nay? Lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp hữu tính thực hiện như thế nào?

Bạn đang xem bài viết: Hạn mức giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình hiện nay như thế nào? Điều kiện để hộ gia đình được nhà nước giao đất nông nghiệp là gì?. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts