Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hết hạn 50 năm được giao có bị thu hồi không? Có được mua bán đất nông nghiệp đã hết hạn sử dụng không?

Cán Bộ, Công Chức Không Được Mua Đất Nông Nghiệp? | LuatVietnam Cán Bộ, Công Chức Không Được Mua Đất Nông Nghiệp? | LuatVietnam Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hết hạn 50 năm được giao có bị thu hồi không? Có được mua bán đất nông nghiệp đã hết hạn sử dụng không?…

Cán Bộ, Công Chức Không Được Mua Đất Nông Nghiệp? | LuatVietnam
Cán Bộ, Công Chức Không Được Mua Đất Nông Nghiệp? | LuatVietnam

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hết hạn 50 năm được giao có bị thu hồi không? Có được mua bán đất nông nghiệp đã hết hạn sử dụng không?

Hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hết hạn 50 năm được giao có bị thu hồi không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Như vậy trường hợp gia đình chị trực tiếp sản xuất nông nghiệp cụ thể là trồng cây lâu năm trên đất nông nghiệp được giao sẽ có thời hạn là 50 năm, hết thời hạn trên nếu gia đình anh/chị tiếp tục trồng cây lâu năm trên đất đó thì đất sẽ được tiếp tục gia hạn thêm 50 năm. Đất sẽ bị thu hồi khi anh/chị không còn nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp nữa.

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hết hạn 50 năm được giao có bị thu hồi không?

Thủ tục gia hạn đất nông nghiệp trồng cây lâu năm đối với hộ gia đình như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Chiếu theo quy định trên thì khi đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mà gia đình anh được giao hết hạn sử đụng thì không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Tuy nhiên gia đình anh/chị có nhu cầu thì có thể thực hiện xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định tại khoản 10 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì gia đình anh/chị muốn xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT sửa đổi bởi Khoản 18 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

– Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Căn cứ khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận của cá nhân, hộ gia đình như sau:

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hết thời hạn sử dụng có được mua bán không?

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm được quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 như sau:

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

Như vậy, một trong những điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đang trong thời hạn sử dụng đất nên đất trồng cây lâu năm hết thời hạn sử dụng thì không được mua bán. Theo thông tin anh/chị cung cấp, đất trồng cây lâu năm của nhà anh/chị sắp hết hạn sử dụng, nếu anh/chị muốn mua bán thì phải thực hiện thủ tục xin xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp như đã hướng dẫn phía trên.


Ngô Diễm Quỳnh

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đất nông nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Nội dung quản lý cán bộ Ngân hàng Nhà nước gồm mấy nội dung chính? Thẩm quyền quản lý của Thống đốc NHNN?
  • Lễ phục của nam sĩ quan trực thuộc Cảnh sát biển Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?
  • Có áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người không có năng lực trách nhiệm hành chính không?
  • Trong thời gian tập sự mà người tập sự hành nghề Thừa phát lại được tuyển dụng công chức thì có bị chấm dứt tập sự?
  • Mẫu Tờ khai kỹ thuật mẫu giống cây trồng hiện nay? Lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp hữu tính thực hiện như thế nào?

Bạn đang xem bài viết: Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm hết hạn 50 năm được giao có bị thu hồi không? Có được mua bán đất nông nghiệp đã hết hạn sử dụng không?. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts