Học viện Khoa học xã hội

Cổng thông tin điện tử Học viện khoa học xã hội Học viện Khoa học xã hội Ngày đăng: 14/03/2018 | Lượt xem: 228 GIÁO DỤC VÀ KHOA CỬ ĐẠI VIỆT TỪ NĂM 1527 ĐẾN NĂM 1592 Người thực hiện: Phan Đăng Thuận Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Duy Mền Chuyên ngành: Lịch sử Việt…

Cổng thông tin điện tử

Học viện khoa học xã hội

Học viện

Khoa học xã hội

Ngày đăng: 14/03/2018 | Lượt xem: 228

GIÁO DỤC VÀ KHOA CỬ ĐẠI VIỆT TỪ NĂM 1527 ĐẾN NĂM 1592

Người thực hiện: Phan Đăng Thuận
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Duy Mền

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỪ THỰC TIỄN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Người thực hiện: Nguyễn Văn Cường
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học công lập của sinh viên tại khu vực Bắc Trung Bộ

Người thực hiện: Lê Thị Thanh Thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Minh Tuấn

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Nhiệm vụ quản lý trường hợp đối với người khuyết tật từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: Đỗ Nghiêm Thanh Phương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

Chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế cho nông dân của một số quốc gia thành viên ASEAN trong tiến trình hội nhập và bài học cho Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Thị Mai Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Bạn đang xem bài viết: Học viện Khoa học xã hội. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts