Hỏi đáp CSTC

Khai Và Nộp Thuế TNCN – Trước Bạ Khi Sang Tên Nhà Đất, Hướng Dẫn Chi Tiết Trên Tờ Khai Khai Và Nộp Thuế TNCN – Trước Bạ Khi Sang Tên Nhà Đất, Hướng Dẫn Chi Tiết Trên Tờ Khai Kính gửi Quý Bộ, Công ty chúng tôi có phát sinh khoản thuế sử dụng…

Khai Và Nộp Thuế TNCN – Trước Bạ Khi Sang Tên Nhà Đất, Hướng Dẫn Chi Tiết Trên Tờ Khai
Khai Và Nộp Thuế TNCN – Trước Bạ Khi Sang Tên Nhà Đất, Hướng Dẫn Chi Tiết Trên Tờ Khai

Kính gửi Quý Bộ,
Công ty chúng tôi có phát sinh khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và nộp đầy đủ, đúng hạn từ năm 2017 đến nay. Ngày 25/3/2022, Công ty chúng tôi có nhận được thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 của Chi cục thuế đại phương có thời hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (thông báo ký ngày 25/3/2022). Số tiền phải nộp năm 2022 có điều chỉnh tăng do tính lại giá đất theo chu kỳ 5 năm mới. Công ty chúng tôi đã hoàn thành việc nộp thuế vào ngày 25/3/2022 (ngay khi nhận được thông báo). Từ sau khi nộp thuế (tháng 3/2022) đến nay, hàng tháng kế toán kiểm tra đối chiếu tình hình nộp thuế vào NSNN thì không phát sinh khoản chậm nộp. Tuy nhiên, ngày 04/11/2022 khi kế toán kiểm tra nghĩa vụ thuế phải nộp tháng 10/2022 thì phát sinh khoản phạt chậm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Công ty chúng tôi liên hệ Chi cục thuế địa phương thì đươc trả lời rằng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 phải nộp chậm nhất là ngày 31/01/2022 và công ty chúng tôi nộp ngày 25/3/2022 là trễ hạn theo quy định.
Căn cứ điều 18, Nghị định 126/2020/NĐ-CP:
“Điều 18. Thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài
1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
a) Thời hạn nộp thuế lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan thuế.
Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 10.
b) Thời hạn nộp tiền thuế chênh lệch theo xác định của người nộp thuế tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.
c) Thời hạn nộp thuế đối với hồ sơ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.”
Quý Bộ cho tôi hỏi:
– Thời hạn nộp thuế lần đầu ở khoản a nêu trên được hiểu là năm đầu tiên phát sinh nghĩa vụ phải nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay bao gồm cả trường hợp năm đầu tiên của việc thay đổi chu kỳ nộp thuế ổn định 5 năm?
– Với tình huống như trên, việc cơ quan thuế tính tiền phạt chậm nộp đối với công ty chúng tôi có đúng quy định hay không? Nếu có thì căn cứ quy định nào?
Rất mong sớm nhận được câu trả lời của Quý Bộ,
Xin chân thành cảm ơn.

15/11/2022

Bạn đang xem bài viết: Hỏi đáp CSTC. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts