Mẫu Hợp Đồng Thuê Đất Nuôi Trồng Thủy Sản, Hợp Đồng Thuê Đất Nuôi Đầm Tôm

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Mẫu hợp đồng thuê đất nông nghiệp, thuê đất kinh doanh viết tay 2020. Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp, thuê đất dùng vào mục tiêu kinh doanh theo quy đinh…

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Mẫu hợp đồng thuê đất nông nghiệp, thuê đất kinh doanh viết tay 2020. Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp, thuê đất dùng vào mục tiêu kinh doanh theo quy đinh mới 2021.

Đang xem: Mẫu hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản

Doanh nghiệp luật Dương Gia xin gửi tới bạn Mẫu hợp đồng thuê đất nông nghiệp, thuê đất kinh doanh viết tay. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất kỳ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Pháp luật Việt Nam quy định các giao dịch liên quan tới đất đai đều phải được lập thành văn bản, trong đó có hợp đồng thuê đất. Tùy vào mục tiêu thuê đất và loại đất muốn thuê nhưng có các mẫu hợp đồng thuê đất không giống nhau như hợp đồng thuê đất nông nghiệp, hợp đồng thuê xưởng hay hợp đồng thuê đất kinh doanh.

Luật sư tư vấn hợp đồng thuê đất, khắc phục tranh chấp liên quan tới hợp đồng thuê đất: 1900.6568

Để việc soạn thảo hợp đồng diễn ra nhanh chóng hơn, dưới đây, Luật Dương Gia cung ứng một số mẫu hợp đồng thuê đất quan trọng để các bạn tham khảo:

– Mẫu hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp: Là loại hợp đồng vận dụng trong trường hợp thuê – cho thuê đất nông nghiệp, quyền sử dụng đất nông nghiệp: Đất trồng lúa, đất trang trại, đất trông cây hàng năm, lâu năm…

– Mẫu hợp đồng cho thuê đất nhà xưởng: Là loại hợp đồng vận dụng trong các trường hợp thuê – cho thuê đất với mục tiêu làm nhà xưởng, kho bãi sản xuất, lưu trữ hàng hoá.

– Mẫu hợp đồng thuê đất kinh doanh: Là mẫu hợp đồng vận dụng trong trường hợp xin thuê đất của Nhà nước để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh.

– Ngoài ra hợp đồng thuê đất ko có giấy chứng thực quyền sử dụng đất thì ko công chứng được nên có thể lập bằng tay, có người làm chứng để xác nhận có giao dịch xảy ra.

Hợp đồng thuê đất nông nghiệp

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu hợp đồng thuê đất nông nghiệp: Tải về hợp đồng thuê đất nông nghiệp

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu hợp đồng thuê đất nông nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

BÊN CHO THUÊ: (gọi tắt là Bên A):

Ông/Bà …..

CMND số :…

Hộ khẩu thường trú:….

Là chủ sở hữu quyền sử dụng đất

Mục tiêu sử dụng đất: …..; thời hạn sử dụng : trong khoảng thời gian dài.

Căn cứ theo Giấy chứng thực quyền sử dụng đất ở số….

BÊN THUÊ: (gọi tắt là Bên B):

Do ông ( bà):…

CMND số : ….

Hộ khẩu thường trú :….

Hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng thuê toàn thể (một phần) quyền sử dụng đất với nội dung như sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho bên B thuê toàn thể (một phần) quyền sử dụng đất, diện tích: ….m2 thuộc thửa đất số……………, tờ bản đồ số 2, địa chỉ thửa đất:……….; mục tiêu sử dụng đất:……….; thời hạn sử dụng : …………..

Phần diện tích , và vị trí đất cho thuê bên A và bên B cam kết đã tự xác định bằng biên bản riêng.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN CHO THUÊ

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu trên tại Điều 1 của Hợp đồng này là ………. kể từ ngày …….. tới ngày …………………

ĐIỀU 3. MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục tiêu thuê quyền sử dụng đất nêu trên tại Điều 1 của Hợp đồng này là: thuê để làm ….

ĐIỀU 4. GIÁ THUÊ NHÀ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

* Giá cho thuê là : ……

* Tiền thuê được Bên B trả tiền cho Bên A bằng tiền mặt.

*Phương thức trả tiền: ……….

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Giao quyền sử dụng đất cho bên B theo đúng ngày Hợp đồng có trị giá và đảm bảo cho bên B được sử dụng đất tron vẹn và riêng rẽ trong thời kì thuê.

– Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất.

– Chuyển giao đất đúng như đã thỏa thuận tại điều 1 nêu trên cho bên B.

– Rà soát, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục tiêu;

– Nộp thuế sử dụng đất;

– Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với thửa đất, nếu có.

Bên A có các quyền sau đây:

– Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê;

– Yêu cầu bên B hoàn thành ngay việc sử dụng đất ko đúng mục tiêu, huỷ hoại đất hoặc làm suy giảm trị giá của đất; nếu bên B ko hoàn thành hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, yêu cầu bên B hoàn trả đất và bồi thường thiệt hại;

ĐIỀU 6. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

– Sử dụng đất đúng mục tiêu, đúng thời hạn thuê;

– Ko được huỷ hoại, làm suy giảm trị giá sử dụng của đất;

– Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thoả thuận;

– Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; ko được làm tổn hại tới quyền, lợi ích của người sử dụng đất xung quanh;

– Ko được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất nếu ko được bên A đồng ý bằng văn bản.

– Trả lại đất sau lúc hết thời hạn thuê;

Bên B có các quyền sau đây:

– Yêu cầu bên A giao thửa đất đúng như đã thoả thuận;

– Được sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoả thuận;

– Thừa hưởng huê lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất.

ĐIỀU 7. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây :

Đã khai đúng sự thực và tự chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên B đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm nhưng gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

Trong trường hợp bất khả kháng nhưng ko thể tiếp tục việc thuê nhà trên thì các đối tác có quyền hoàn thành hợp đồng nhưng phải thông báo cho bên kia biết trong thời hạn 30 ngày. Trong thời hạn này, lúc có sự thống nhất ý kiến của bên kia , hai bên có thể kết thúc hợp đồng cho thuê trước thời hạn.

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng phát sinh tranh chấp, các đối tác cùng nhau thương lượng khắc phục; trong trường hợp ko tự khắc phục được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải ko thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau lúc đã được nghe lời giảng giải của người có thẩm quyền công chứng dưới đây.

Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, và xác định đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

Hợp đồng này gồm 03 bản chính (mỗi bản gồm 05 tờ, 05 trang), có trị giá pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, lưu tại Văn Phòng Công Chứng 01 bản.

BÊN A BÊN B

Hợp đồng thuê nhà xưởng

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng: Tải về hợp đồng thuê nhà xưởng

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG

(Số: ……./HĐTNXVKB)

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, Tại …………Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG (BÊN A):

E-mail: ……

Giấy phép số: ……

Mã số thuế: ……

Tài khoản số: …

Do ông (bà): … Năm sinh: ……

Chức vụ: …. làm đại diện.

Là chủ sở hữu của nhà xưởng cho thuê: …

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG (BÊN B):

E-mail: ……

Giấy phép số: …

Mã số thuế: ……

Tài khoản số: …

Do ông (bà): ……. Năm sinh: ……

Chức vụ: …….. làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký thỏa thuận với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng nằm trên diện tích đất ….. m2 thuộc quyền sở hữu của bên A tại ……

1.2. Mục tiêu thuê: ……

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là ……. năm được tính từ ngày ….. tháng …. năm …. tới ngày ….. tháng ….. năm …..

Xem thêm: Vedette Nghĩa Là Gì – Vedette Nghä©A Lã Gã¬

2.2. Lúc hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tiễn hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn thể số tiền nhưng Bên B đã trả trước (nếu có) sau lúc đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn thể trang thiết bị do mình sắm sửa và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá thuê nhà xưởng là: ……… đ/m2/tháng (Bằng chữ: ………)

3.2. Bên B sẽ trả trước cho Bên A ………. năm tiền thuê nhà xưởng là: ……VNĐ

(Bằng chữ: ……………)

Sau thời hạn ……… năm, tiền thuê nhà xưởng sẽ được trả tiền …… tháng một lần vào ngày ……. mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung ứng hóa đơn cho Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của bên A:

a) Yêu cầu bên B nhận nhà xưởng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu bên B trả tiền đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Yêu cầu bên B bảo quản, sử dụng nhà xưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại hoặc tu sửa phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra;

e) Cải tạo, tăng cấp nhà xưởng cho thuê lúc được bên B đồng ý nhưng ko được gây tác động cho bên B;

e) Đơn phương hoàn thành thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

f) Yêu cầu bên B giao lại nhà xưởng lúc hết thời hạn thuê; trường hợp hợp đồng ko quy định thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại nhà xưởng sau lúc đã thông báo cho bên B trước 06 tháng;

g) Các quyền khác trong hợp đồng.

4.2. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao nhà xưởng cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn bên B sử dụng nhà xưởng theo đúng công năng, thiết kế;

b) Đảm bảo cho bên B sử dụng ổn định nhà xưởng trong thời hạn thuê;

c) Bảo trì, tu sửa nhà xưởng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A ko bảo trì, tu sửa nhà xưởng nhưng gây thiệt hại cho bên A thì phải bồi thường;

d) Ko được đơn phương hoàn thành hợp đồng lúc bên B thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên B đồng ý hoàn thành hợp đồng;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

f) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

g) Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền của bên B:

a) Yêu cầu bên A giao nhà xưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu bên A cung ứng thông tin đầy đủ, trung thực về nhà xưởng;

c) Được đổi nhà xưởng đang thuê với người thuê khác nếu được bên A đồng ý bằng văn bản.

d) Được cho thuê lại một phần hoặc toàn thể nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được A đồng ý bằng văn bản;

đ) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu;

e) Yêu cầu bên A tu sửa nhà, công trình xây dựng trong trường hợp nhà xưởng bị hư hỏng ko phải do lỗi của mình gây ra;

g) Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại do lỗi của bên A gây ra;

h) Đơn phương hoàn thành thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

i) Các quyền khác trong hợp đồng.

5.2. Nghĩa vụ của bên B:

a) Bảo quản, sử dụng nhà xưởng đúng công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Trả tiền đủ tiền thuê nhà xưởng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Tu sửa hư hỏng của nhà xưởng do lỗi của mình gây ra;

d) Trả nhà xưởng cho bên A theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

đ) Ko được thay đổi, cải tạo, phá tháo dỡ nhà xưởng nếu ko có sự đồng ý của bên A;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

g) Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

ĐIỀU 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

6.1. Bên A có quyền đơn phương hoàn thành thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng lúc bên B có một trong các hành vi sau đây:

a) Trả tiền tiền thuê nhà xưởng chậm 03 tháng trở lên so với thời khắc trả tiền tiền đã ghi trong hợp đồng nhưng ko được sự chấp thuận của bên A;

b) Sử dụng nhà xưởng ko đúng mục tiêu thuê;

c) Cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng nhà xưởng thuê;

d) Tu sửa, cải tạo, tăng cấp, đổi hoặc cho thuê lại nhà xưởng đang thuê nhưng ko có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc ko được bên A đồng ý bằng văn bản.

6.2. Bên B có quyền đơn phương hoàn thành thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng lúc bên B có một trong các hành vi sau đây:

a) Ko tu sửa nhà xưởng lúc nhà xưởng, kho bãi ko đảm bảo an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên B;

b) Tăng giá thuê nhà xưởng bất hợp lý;

c) Quyền sử dụng nhà xưởng bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

6.3. Bên đơn phương hoàn thành thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng phải báo cho bên kia biết trước 01 tháng nếu ko có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7: CAM KẾT CHUNG

7.1. Bên A cam kết nhà xưởng cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, ko có tranh chấp về quyền sở hữu, ko bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (ko thuộc diện bị thu hồi hoặc ko bị xả stress); cam kết nhà ở đảm bảo chất lượng, an toàn cho bên B.

7.2. Bên B đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nhà xưởng cho thuê.

7.3. Việc ký liên kết đồng này giữa các đối tác là hoàn toàn tự nguyện, ko bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các đối tác thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên, phụ lục hợp đồng có trị giá pháp lý như hợp đồng này.

7.4. Các đối tác cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

7.5. Các cam kết khác (phải thích hợp với quy định của pháp luật và ko trái đạo đức xã hội):

………………………………………………….…………………………………………………………

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tranh chấp phát sinh liên quan tới hợp đồng này hoặc việc vi phạm hợp đồng sẽ được khắc phục trước hết bằng thương lượng trên ý thức thiện chí, hợp tác. Nếu thương lượng ko thành thì vụ việc sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền xét xử

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý từ ngày …… tháng …. năm ……. Tới ngày …… tháng ….. năm ……

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có trị giá như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ Chức vụ

(Ký tên đóng dấu) (Ký tên đóng dấu)

Hợp đồng thuê đất kinh doanh

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu hợp đồng thuê đất kinh doanh: Tải về hợp đồng thuê đất kinh doanh

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu hợp đồng thuê đất kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT KINH DOANH

PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

Bên cho thuê đất:

Ông (bà): Tuổi

– Nghề nghiệp:

– Hộ khẩu thường trú:

Bên thuê đất:

Ông (bà): Tuổi

– Nghề nghiệp:

– Hộ khẩu thường trú:

Hoặc Ông (bà): Tuổi

– Đại diện cho (đối với tổ chức)

– Địa chỉ ……………………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………Fax ………………….. (nếu có)………..

Thửa đất cho thuê

– Diện tích đất cho thuê: m2

– Loại đất: Hạng đất (nếu có)

– Thửa số:

– Tờ bản đồ số:

– Thời hạn sử dụng đất còn lại:

– Giấy chứng thực quyền sử dụng đất số: do

cấp tháng ngày năm

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

– Thời hạn cho thuê là kể từ tháng ngày năm 20 tới tháng ngày năm 20

– Số tiền thuê đất (bằng số) là: đ/m2 (ha)/năm (tháng)

(bằng chữ):

– Mục tiêu thuê:

– Thời khắc trả tiền:

– Phương thức trả tiền:

– Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời kì, diện tích và tình trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

– Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời khắc và phương thức trả tiền đã ghi trong hợp đồng này.

– Sử dụng đúng mục tiêu, đúng ranh giới, ko huỷ hoại làm giảm trị giá của đất.

– Trả lại đất cho bên cho thuê lúc hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng tình trạng đã ghi trong hợp đồng này.

– Bên nào ko thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

– Cam kết khác:

– Hợp đồng này lập tại………. ,ngày…. tháng…… năm….. thành…… bản và có trị giá như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Uỷ ban nhân dân………. dưới đây xác nhận.

BÊN CHO THUÊ ĐẤT BÊN THUÊ ĐẤT

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất cho thuê:

– Về giấy tờ sử dụng đất:

– Về tình trạng thửa đất:

Chủ sử dụng đất:

Loại đất:

Diện tích:

Thuộc tờ bản đồ:

Số thửa đất:

Đất sử dụng ổn định, ko có tranh chấp:

……… , tháng ngày năm 20….

UỶ BAN NHÂN DÂN (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

Hợp đồng thuê đất viết tay

Hợp đồng thuê đất có thể được viết tay và phải đảm bảo đầy đủ các thông tin, các nội dung như dưới đây:

Điều khoản cơ bản trong hợp đồng

Hợp đồng thuê đất là một loại hợp đồng dân sự nên các đối tác tham gia hợp đồng được quyền tự do thỏa thuận các điều khoản nhưng phải thích hợp với quy định của pháp luật điều chỉnh. Thông thường, một hợp đồng thuê đất thường có những điều khoản cơ bản như sau:

Thông tin các đối tác tham gia hợp đồng: Thông tin các đối tác thường bao gồm các yếu tố: Họ và tên của tư nhân, tên của tổ chức, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế, địa chỉ, số tài khoản của các đối tác.

Cụ thể về đất cho thuê: Trong điều khoản này, các đối tác phải ghi rõ các thông tin gắn liền với đất cho thuê như: địa chỉ, diện tích, tình trạng đất, loại đất, mục địch sử dụng đất,…

Thời hạn thuê đấ và thời kì giao đất: Thời hạn thuê đất do các đối tác thỏa thuận và ghi rõ trong điều khoản này về thời kì khởi đầu cho thuê và thời hạn thuê (hoặc thời kì kết thuc thuê đất). Các đối tác cũng quy định cụ thể thời kì dự kiến giao đất cho bên thuê, thời kì giao đất có thể trùng với thời kì khởi đầu thuê đất

Xem xét: Thời hạn thuê đất là ko quá 50 năm, trường hợp đặc thù theo khoản 3 Điều 126 Luật đất đai 2013 thìa là ko quá 70 năm.

Giá tiền thuê, thời hạn và phương thức trả tiền tiền thuê: Hai bên thỏa thuận giá tiền thuê đất, thời hạn trả tiền (một lần cho toàn thể thời kì thuê hoặc trả tiền thuê hàng năm), thời kì trả tiền (ghi rõ tháng ngày năm), phương thức trả tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)…

Quyền và nghĩa vụ của các đối tác: Quyền và nghĩa vụ của các đối tác tự thỏa thuận theo quy định của pháp luật Dân sự, pháp luật Đất đai và ko trái với pháp luật khác có liên quan.

Thời khắc hợp đồng có hiệu lực: Ghi rõ ngày, tháng, năm

Các thỏa thuận khác: Các đối tác có thể thỏa thuận các điều khoản khác liên quan nhưng ko được trái với pháp luật như:

– Thỏa thuận các trường hợp có quyền đơn phương hoàn thành hợp đồng;

– Thỏa thuận thời khắc hoàn thành hợp đồng, điều kiện hoàn thành hợp đồng;

– Thỏa thuận về tài sản khác gắn liền với đất cho thuê;

– Thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng: Ghi nhận rõ mức phạt vi phạm nhưng xem xét mức phạt vi phạm hợp đồng ko được vượt quá 8% tổng trị giá hợp đồng;

– Thỏa thuận về khắc phục tranh chấp: Ghi nhận rõ cơ quan khắc phục tranh chấp và hình thức khắc phục tranh chấp;

– Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung và điều khoản thi hành.

Một số xem xét lúc soạn thảo hợp đồng thuê đất

– Chủ thể cho thuê phải là chủ sử dụng của mảnh đất và có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất;

– Cần xem xét về nhóm người sử dụng đất tham gia ký Hợp đồng phải là tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự. Đây là quy định rất quan trọng để đảm bảo Hợp đồng có hiệu lực nhưng ko hay được chú ý tới.

Xem thêm: Ngành Điều Dưỡng Là Làm Gì ? Ra Trường Làm Gì? Ngành Điều Dưỡng Là Gì

– Chủ thể tham gia hợp đồng là tổ chức thì người ký phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó. Có nhiều trường hợp trên thực tiễn xác định sai người đại diện nhưng dẫn tới hợp đồng vô hiệu.

Dịch vụ của Luật Dương Gia

Bạn thấy bài viết Mẫu Hợp Đồng Thuê Đất Nuôi Trồng Thủy Sản, Hợp Đồng Thuê Đất Nuôi Đầm Tôm có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu Hợp Đồng Thuê Đất Nuôi Trồng Thủy Sản, Hợp Đồng Thuê Đất Nuôi Đầm Tôm bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Bạn đang xem bài viết: Mẫu Hợp Đồng Thuê Đất Nuôi Trồng Thủy Sản, Hợp Đồng Thuê Đất Nuôi Đầm Tôm. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts