Mẫu hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản mới nhất

7 điểm đặc biệt lưu ý khi làm hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản I Phạm Văn Nam 7 điểm đặc biệt lưu ý khi làm hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản I Phạm Văn Nam Mẫu hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản mới nhất Hôm nay,…

7 điểm đặc biệt lưu ý khi làm hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản I Phạm Văn Nam
7 điểm đặc biệt lưu ý khi làm hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản I Phạm Văn Nam

Mẫu hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản mới nhất

Hôm nay, Luật 24H sẽ tư vấn về mẫu hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản mới nhất. Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

I. Cơ sở pháp lý.

– Luật đất đai năm 2013;

– Luật thủy sản năm 2003;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai;

– Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

II. Giải quyết vấn đề.

1. Đất nuôi trồng thủy sản là gì?

Mẫu hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản mới nhất

Đất để nuôi trồng thủy sản là đất có mặt nước nội địa, bao gồm ao, hồ, đầm, phá, sông, ngòi, kênh, rạch; đất có mặt nước ven biển; đất bãi bồi ven sông, ven biển; bãi cát, cồn cát ven biển; đất sử dụng cho kinh tế trang trại; đất phi nông nghiệp có mặt nước được giao, cho thuê để nuôi trồng thủy sản ( Khoản 6 Điều 2 Luật thủy sản 2003).

Khái niệm về đất nuôi trồng thủy sản là gì còn được giải thích ở điểm 1.3, mục I, phụ lục 1 Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành:

“1.3. Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nuôi trồng thủy sản là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng thủy sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt.”

2. Quy định về sử dụng đất nuôi trồng thủy hải sản:

Đối với loại đất nuôi trồng thủy hải sản, nhà nước thực hiện giao đất cho người dân. Hạn mức giao đất loại này được quy định tại điều 129, khoản 1 tại Luật đất đai 2013:

“a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.”

Ngoài ra đất nuôi trồng thủy sản là loại đất được giao sử dụng là 50 năm và nếu hết thời hạn sử dụng sẽ được xem xét và tiếp tục cấp quyền nếu đủ điều kiện.

3. Đất nuôi trồng thủy sản có được chuyển nhượng?

Để chuyển nhượng đất nuôi trồng thủy hải sản tối thiểu phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 104 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai, thì hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

Do đất nuôi trồng thủy hải sản được nhà nước giao cho người dân có hạn mức cụ thể về diện tích và thời hạn sử dụng. Nên quá trình chuyển nhượng cũng phải nằm trong hạn mức quy định.

Đất nuôi trồng thủy hải sản là đất được giao sử dụng 50 năm (hết thời hạn sử dụng sẽ được xem xét và tiếp tục cấp quyền nếu đủ điều kiện)

Hạn mức giao đất loại này được quy định tại điều 129, khoản 1 tại Luật đất đai 2013:

 • Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
 • Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

4. Mẫu hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

……….., ngày…. tháng…. năm…..

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

(Số:……/HĐT-……..)

 • Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;
 • Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2016;
 • Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
 • Nghị định 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Căn cứ Quyết định số …./QĐ-UBND về việc cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh ……
 • Căn cứ Quyết định cho thuê mặt nước của UBND huyện về việc cho ông/bà …… thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản;

Hôm nay ngày …../…../….. tại Phòng tài nguyên và môi trường huyện ……..chúng tôi gồm:

Bên cho thuê: UBND huyện……

Đại diện:

Chức danh:

Bên thuê: Ông/bà

Sinh năm:

CMND số:

Địa chỉ:

Cùng ký kết hợp đồng cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản với các điều khoản như sau:

Điều 1. Tài sản thuê

Bên A đồng ý cho Bên B thuê diện tích mặt nước như sau:

 1. Địa điểm :…………

2. Diện tích:……………. mét vuông. (Bằng chữ: …………..)

3. Vị trí, ranh giới được xác định theo bản đồ địa chính tỷ lệ …… do UBND xã ….. lập.

4. Thời hạn thuê: 30 năm kể từ ngày …….. đến ngày ……..

Việc thuê đất không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước với diện tích mặt nước cho thuê và các tài nguyên trong đất.

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

 1. Giá thuê mặt nước: ………../năm
 2. Tiền thuê mặt nước được tính từ ngày …./…/….
 3. Phương thức nộp: hàng năm
 4. Cơ quan thu tiền thuê mặt nước: Chi cục thuế huyện ……….

Điều 3. Mục đích thuê mặt nước

Bên B được sử dụng mặt nước thuê vào mục đích nuôi trồng thủy sản với phương thức để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Điều 4. Trách nhiệm của các bên

1.Trách nhiệm của bên A

Bên cho thuê đảm bảo việc sử dụng mặt nước cho bên cho thuê trong thời gian thực hiện hợp đồng, không được chuyển giao quyền sử dụng cho bên thứ 3.

2..Trách nhiệm của bên B

 • Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên thuê không được chuyển quyền sử dụng diện tích mặt nước. Trường hợp bên thuê bị chia. tách. sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp mà hình thành pháp nhân mới thì pháp nhân mới được tiếp tục thuê mặt nước trong thời gian còn lại.
 • Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.
 • Cam kết sử dụng diện tích được thuê tại điều 1 Hợp đồng này đúng mục đích.
 • Cam kết đảm bảo các quy định của pháp luật về môi trường trong nuôi trồng thủy sản.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm trong quá trình sử dụng diện tích mặt nước trên.
 • Trong thời hạn hợp đồng, nếu bên thuê trả lại một phần hoặc toàn bộ diện tích mặt nước thuê thì phải thông báo cho bên thuê biết trước ít nhất 6 tháng. Bên cho thuê phải trả lời trong thời gian 3 tháng về đề nghị trên. Thời điểm kết thúc hợp đồng tính từ ngày bàn giao mặt bằng.

Điều 5. Chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp

 1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

_ Hết thời hạn thuê mà các bên không gia hạn thuê tiếp;

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Bên thuê đất không còn do chết/phá sản, giải thể

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

2. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các tranh chấp được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập thành 4 bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 1 bản và gửi đến cơ quan thuế và kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuế mặt nước.

Bên thuê

(ký và ghi rõ họ tên)

Bên cho thuê

(ký và ghi rõ họ tên)

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến vấn đề mẫu hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản mới nhất, bao gồm:

Tư vấn các vấn đề có liên quan đến vấn đề trên;

Soạn thảo hồ sơ có liên quan đến các lĩnh vực như hình sự, dân sự , đất đai, thừa kế….;

Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan đến vấn đề trên. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ này hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website https://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

Tham khảo thêm các bộ luật hiện hành Tại đây

>>Xem thêm: Thủ tục mua bán đất đai mới nhất năm 2020? – Luật 24h

>>Xem thêm: Muốn bán đất nhưng vợ không đồng ý bán thì có bán được không? – Luật 24h

>>Xem thêm: Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai hiện nay – Luật 24h

>>Xem thêm: Khởi kiện tranh chấp đất đai

>>Xem thêm: Căn cứ xác định loại đất mới nhất – Luật 24h

>>Xem thêm: Uỷ ban nhân dân xã, phường không tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai khi có đơn yêu cầu phải làm thế nào?

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực: Luật sư Bào chữa, bảo vệ, tư vấn, Trung tâm pháp lý

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 66.359 bài viết

CAM KẾT CỦA HÃNG LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

– Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trụ sở chính : số 69/172 Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

Hotline : 19006574

Email : hangluat24h@gmail.com

Website : luat24h.net

Facebook : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24H – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà”

Bạn đang xem bài viết: Mẫu hợp đồng thuê đất nuôi trồng thủy sản mới nhất. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts